Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry
 
 

 

 
Historiaa

Kaavoitus

Liity jäseneksi

Jäsenedut

Hallitus

Omakotiliitto

Omakotitalkkari

Tilastotietoa

Tiedotteet

Yhteydenotto


Ajankohtaista:

Jäsentiedotteet
Uusimmassa, maaliskuun tiedotteessa on mm. kutsu
Omakotiliiton ja RTV:n maanlaajuisen linnupönttäkampanjan Helsingin tapahtumaan RTV:ssä (Sahaajankatu 44) lauantaina 23.3.2019 klo 10 alkaen.   Tule paikalle, rakenna valmiista osista (tarvittaessa saat apua) ja vie kotisi pihalle omakoti tiaisille ja/tai kirjosiepoille. Samalla voit tutustua RTV:n tarjontaaan ja sen myöntämiin  ja muihinkin Omakotiliiton jäsenetuihin.

Tiedotteessa on myös tietoa kevätmessuista ja HSY:n keräysautojen aikataulusta (Marjaniemessä 16.4. klo 20.20-21.00, sekä talkkaripalveluista.             

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 10.12.2018. Kokouksessa ( pöytäkirja) valittiin hallitus ja toiminnantarkastajat
ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.


Kokouksen jälkeen käytiin keskustelu villikanien lisääntymisestä Marjaniemessä ja keinoista
torjua niiden aiheuttamia vahinkoja. MKO:n puistoryhmä selvittää asiaa ja yhdistyksen mahdollisuuksia
vahinkojen torjumiseksi.

MKO:n omakotitalkkaripalvelut jatkuvat 2019. Talkkarien yhteystiedot löytyvät viereisestä Omakotitalkkari-linkistä.


Yhdistyksen Tietosuojakäytännöt

Talkkaripalvelujen asiakasrekisterin tietosuojaseloste


T     


Yhdistys

Marjaniemen Kiinteistönomistajat Ry:n (MKO) tarkoituksena on toimia Helsingin Marjaniemessä kiinteistön tai osan siitä omistavien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä, valvoa jäsenistönsä kiinteistöön ja asuinympäristöön liittyviä etuja sekä edistää heidän kiinteistönsä hoitoa ja kunnossapitoa koskevia harrastuksia.


   Marjaniemen asemakaava. Tarkempia Marjaniemeä koskevia asemakaava- ym. karttoja löytyy mm. Helsingin karttapalveluista.

Toiminta

Yhdistyksen keskeisimpänä tehtävänä on seurata ja vaikuttaa Marjaniemen ja sen lähialueiden asemakaavoitukseen ja suunnitteluun pitäen tiivistä yhteyttä Helsingin kaupungin elimiin ja toimihenkilöihin. Toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset löytyvät viereisestä Tiedotteet-linkistä.

Lisäksi yhdistys ylläpitää Marjaniemessä omakotitalkkaritoimintaa, jonka puitteissa tarjotaan kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon liittyvää asumisapua. Tietoa omakotitalkkaritoiminnasta löytyy viereisestä Omakotitalkkari-linkistä.

MKO on Suomen Omakotiliiton jäsen. Tätä kautta se osallistuu myös valtakunnan tasolla ja Helsingin alueella toimintaan pientalovaltaisen elämänmuodon edistämiseksi ja hyvän ja laadukkaan asuinympäristön luomiseksi.

     Kysymyksiä tai kommentteja? Ota yhteyttä mko@marjaniemi.fi

Sivua päivitetty 19.3.2019