Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry
 
 

 

 
Historiaa

Kaavoitus

Liity jäseneksi

Jäsenedut

Hallitus

Omakotiliitto

Omakotitalkkari

Tilastotietoa

Tiedotteet

Yhteydenotto


Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry
Kutsu syyskokoukseen 7.12.2017

Marjaniemen Kiinteistönomistajien SYYSKOKOUS on torstaina 7.12.2017 klo 19.30 Mormonikirkon tiloissa Marjaniementie 35.


Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:

 

- vahvistetaan jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
- päätetään hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien ja toimihenkilöiden palkkioista
- valitaan hallitukseen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

 

Myös uudet jäsenet tervetulleita!

Liittyminen jäseneksi mahdollista kokouksen yhteydessä.

 

Kirkon edustaja esittelee ennen kokousta 18.00 alkaen mormonien sukututkimusta.
Kaikki marjaniemeläiset tervetulleita tutustumaan!

Yhdistys

Marjaniemen Kiinteistönomistajat Ry:n (MKO) tarkoituksena on toimia Helsingin Marjaniemessä kiinteistön tai osan siitä omistavien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä, valvoa jäsenistönsä kiinteistöön ja asuinympäristöön liittyviä etuja sekä edistää heidän kiinteistönsä hoitoa ja kunnossapitoa koskevia harrastuksia.


   Marjaniemen asemakaava. Tarkempia Marjaniemeä koskevia asemakaava- ym. karttoja löytyy mm. Helsingin karttapalveluista.

Toiminta

Yhdistyksen keskeisimpänä tehtävänä on seurata ja vaikuttaa Marjaniemen ja sen lähialueiden asemakaavoitukseen ja suunnitteluun pitäen tiivistä yhteyttä Helsingin kaupungin elimiin ja toimihenkilöihin. Toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset löytyvät viereisestä Tiedotteet-linkistä.

Lisäksi yhdistys ylläpitää Marjaniemessä omakotitalkkaritoimintaa, jonka puitteissa tarjotaan kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon liittyvää asumisapua. Tietoa omakotitalkkaritoiminnasta löytyy viereisestä Omakotitalkkari-linkistä.

MKO on Suomen Omakotiliiton jäsen. Tätä kautta se osallistuu myös valtakunnan tasolla ja Helsingin alueella toimintaan pientalovaltaisen elämänmuodon edistämiseksi ja hyvän ja laadukkaan asuinympäristön luomiseksi.

     Kysymyksiä tai kommentteja? Ota yhteyttä mko@marjaniemi.fi

Sivua päivitetty 20.11.2017