Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry
 
 

 

 
Historiaa

Kaavoitus

Liity jäseneksi

Jäsenedut

Hallitus

Omakotiliitto

Omakotitalkkari

Tilastotietoa

Tiedotteet

Yhteydenotto


Ajankohtaista:

    * Vuosikokous: pidetään tiistaina 21.5. klo 19.30  Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Oskarinpuiston        toimintakeskuksessa, Marjaniemenranta 48.

    * Keskustelutilaisuus: ennen vuosikokousta klo 18.00-19.30 järjestetään samoissa tiloissa keskustelutilaisuus tärkeistä rakennuksiin, niiden kuntoon, ylläpitoon, korjauksiin, remontteihin ja niihin liittyviin ongelmiin jne liittyvistä seikoista. Alustajaksi ja kysymyksiin vastaajaksi saamme pätevän asiantuntijan arvostetusta Matti Eklund Oystä. Virvoketarjoilu.

 * Talkkaripalvelut:

MKO:n omakotitalkkaripalvelut jatkuvat 2019. Talkkarien yhteystiedot löytyvät viereisestä Omakotitalkkari-linkistä.


Yhdistyksen Tietosuojakäytännöt

Talkkaripalvelujen asiakasrekisterin tietosuojaseloste


T     


Yhdistys

Marjaniemen Kiinteistönomistajat Ry:n (MKO) tarkoituksena on toimia Helsingin Marjaniemessä kiinteistön tai osan siitä omistavien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä, valvoa jäsenistönsä kiinteistöön ja asuinympäristöön liittyviä etuja sekä edistää heidän kiinteistönsä hoitoa ja kunnossapitoa koskevia harrastuksia.


   Marjaniemen asemakaava. Tarkempia Marjaniemeä koskevia asemakaava- ym. karttoja löytyy mm. Helsingin karttapalveluista.

Toiminta

Yhdistyksen keskeisimpänä tehtävänä on seurata ja vaikuttaa Marjaniemen ja sen lähialueiden asemakaavoitukseen ja suunnitteluun pitäen tiivistä yhteyttä Helsingin kaupungin elimiin ja toimihenkilöihin. Toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset löytyvät viereisestä Tiedotteet-linkistä.

Lisäksi yhdistys ylläpitää Marjaniemessä omakotitalkkaritoimintaa, jonka puitteissa tarjotaan kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon liittyvää asumisapua. Tietoa omakotitalkkaritoiminnasta löytyy viereisestä Omakotitalkkari-linkistä.

MKO on Suomen Omakotiliiton jäsen. Tätä kautta se osallistuu myös valtakunnan tasolla ja Helsingin alueella toimintaan pientalovaltaisen elämänmuodon edistämiseksi ja hyvän ja laadukkaan asuinympäristön luomiseksi.

     Kysymyksiä tai kommentteja? Ota yhteyttä mko@marjaniemi.fi

Sivua päivitetty 12.5.2019