Kaavoitus
 

 

 

 

Etusivu

Historiaa

Kaavoitus

Liity jäseneksi

Jäsenedut

Hallitus

Omakotiliitto

Omakotitalkkari

Tilastotietoa

Tiedotteet

Yhteydenotto


Sivulla käsitellään kaavoitusta ja  ajankohtaisia hankkeita

 

 
Sisältö:
 
* Yleiskaava
 
* Marjaniemen asemakaava
 
* Puotilan veneranta - Niittyranta: asemakaava  ja tulvapato
 
* Itäkeskuksen ja Marjaniemen aluesuunnitelma, Kauppakartanonkadun väestösuoja
 
* Strömsinlahdenpuisto
 
* Marjaniemen koulu
 
* Liikennejärjestelyt 
      * Linkkejä kaupungin hanke- ym. tietoihin

Helsingin yleiskaava

Yleiskaava 2002 http://www.hel.fi/hki/ksv/fi/Yleissuunnittelu/Yleiskaava_2002 vahvistettiin valitusten käsittelyn jälkeen 17.1.2007.

Uusi yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 26.10.2016  ( http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava ).Marjaniemen asemakaava

Marjaniemen asemakaava uusittiin 2000-luvun alussa. Vanha asemakaava oli pahasti vanhentunut sitä oli vuosien kuluessa muutettu lukuisia kertoja.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden asemakaavan  nro 10835 kokouksessaan  31.1.2001. Tehtyjen valitusten käsittelyn jälkeen kaava sai lainvoiman 5.12.2003.

Asemakaavaan on tehty hyväksymisen jälkeen vain pieniä muutoksia. Koulutontti Harmaapaadentie 9  muutettiin kuudeksi asuintontiksi kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 29.9.2005 ja kaupunki myi tontit huutokaupalla. Palopirtintie 6 (VPK:n tontti) ja Puolaharju 20 asemakaavan muutokset on hyväksytty  6.10.2005.

Valtuuston 12.12.2001 hyväksymä Marjaniemen edustalla olevien saarten asemakaava nro 10990 sai lainvoiman 4.4.2003.

Marjaniemen itäreuna (Niittyranta) on edelleen ilman asemakaavaa (kts. seuraava kohta).


Puotilan venesatama - Niittyranta: asemakaava ja tulvapato (päivitetty 24.04.2013)

Marjaniemeen kuuluva Niittyrannan alue ei kuulunut em. Marjaniemen asemakaavan rajaukseen. Aluetta käsitellään Helsingin yleiskaava 2002:ssa. Valitusten käsittelyn jälkeen  yleiskaava hyväksyttiin 19.1.2007, mutta ko. aluetta koskeva asemakaavan suunnittelu pysähtyi alkuunsa 'kiireellisempien' hankkeiden takia. Suunnittelu ei ole vieläkään käynnistynyt!!

Asialla on suuri merkitys Marjaniemen kannalta, koskeehan se myös osaa Marjaniemestä. Alue on myös Marjaniemen alavin kohta, joten suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvimisen estäminen veden korkeuden vaihdellessa.

Hanke esiintyy vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa : Vuosaaren sillalta Koivuniemen kärkeen
ulottuvalle ranta-alueelle suunnitellaan
kerros- ja pientaloasumista, venesatamatoimintaa
ja alueelle soveltuvaa liiketoimintaa.
Myös asuntolaivojen ja kelluvien asuntojen
sijoittamista tutkitaan. Kevyen liikenteen
verkostoa täydennetään rantoja kiertävän
raitiston sekä Itäkeskuksen ja Vuosaaren
suuntaan.

Niittyrannassa käynnistettiin erillinen tulvapatohanke v. 2010 http://www.hel2.fi/hkr/tyokohteet/marjaniemi/marjaniemen_tulvavalli_suunnitelma.pdf  . 9.1.2005 Suomenlahden vedenkorkeus nousi 151 cm nollatason yläpuolelle aiheuttaen mm. Marjaniemessä suuria vahinkoja. Vastaavan tilanteen estämiseksi rakennetaan Niittyrantaan tulvapato 2,1 m nollatason yläpuolelle.

Tulvapato valmistui v. 2011 aikana.

Itäkeskuksen ja Marjaniemen aluesuunnitelma 2009-2018, Kauppakartanonkadun väestösuoja

Itäkeskuksen ja Marjaniemen yleisten alueiden (kadut ja puistot) kehittämiseksi on laadittu vuosia 2009-2018 koskeva aluesuunnitelma http://www.hel2.fi/HKR/julkaisut/2009/Itäkeskus-Marjaniemi_web.pdf 
 , joka on hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa 20.11.2008 ohjeellisena noudatettavaksi. Aluesuunnitelmaan sisältyy lukuisia Marjaniemeä koskevia hankkeita.Yhdistys antoi suunnitelman laadintavaiheessa siitä lausunnon 19.10.2008.

Aluesuunnitelmaan sisältyviä hankkeita on toteutettu. Edellä kuvattu tulvapato kuuluu näihin hankkeisiin.

Oskarinpuiston kunnostus  http://www.hel2.fi/hkr/tyokohteet/marjaniemi/Oskarinpuisto_suunnitelma.pdf  käynnistyi keväällä 2010 ja valmistui 2011.

Marjaniemessä sijaitsevan ystävyydenpuiston alle rakennettavalle  Kauppakartanonkadun väestönsuojalle on valmisteltu asemakaavan muutos, mutta hankkeen aloitus on viivästynyt rahoitussyistä. Aikataulu ei ole tiedossa.


Strömsinlahdenpuisto (päivitetty 24.04.2013)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 22.10.2003 Strömsinlahden puistoalueen asemakaavan muutoksen, jossa Marjaniemen uimarantaa laajennetaan Roihuvuoren puolelle.

Puiston kunnostus - lukuunottamatta uimarannan laajennusta - käynnistyi keväällä 2010 http://www.hel2.fi/hkr/tyokohteet/roihuvuori/stromsinlahdenpuisto_suunnitelma.pdf .

Puiston kunnostustyö on toteutettu. Uimarannan laajentamisen aikataulusta ei ole tietoa.Marjaniemen koulu (päivitetty 7.9.2017)

Marjaniemessä on toiminut pitkään 1-2-luokkalaisille tarkoitettu viipale-/parakkikoulu osana Roihuvuoren ala-astetta. Koulun Vuorenpeikontiellä sijaitsevan päärakennuksen ja parakkien tilaa ja tulevaisuutta on selvitetty vuosia. Viimeisimpänä tietona on kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, jonka mukaan Vuorenpeikontiellä sijaitseva koulurakennus peruskorjataan. Opetus siirtyi korjauksen ajaksi Porolahden parakkirakennuksiin. Korjauksen valmistuttua opetus Marjaniemessä jatkuu.

Koulukysymyksen seurantaa ja päätöksiin vaikuttamista jatketaan tiiviisti.

Liikennejärjestelyt (päivitetty 24.04.2013)

Marjaniemen läpi kulkevan ajoreitin (Marjaniementie-Kissankellontie-Kunnallinneuvoksentie) runsas läpikulkuliikenne ja reitillä yleisesti käytetyt ylinopeudet ovat olleet marjaniemeläisten huolena jo pitkään. Keväällä 2004 päästiin MKO:n, Marjaniemi-Seuran ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa yhteisymmärrykseen tarvittavista toimenpiteistä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi suunnitelman kokouksessaan 18.11.2004 ( karttaliite). Suunnitelman toteutus valmistui v. 2008.

Itäväylän ja Marjaniementien risteys uusittiin perusteellisesti. Työ valmistui syksyllä 2011.

Marjaniementien ja Tulisuontien risteystä parannetaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi lähiaikana kaupunkisuunnitteluviraston 16.9.2011 tekemän päätäksen mukaisesti:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Liikennesuunnittelupaallikko/Suomi/Paatos/2011/Ksv_2011-09-16_Lsp_1004_Pk/CF7D4FB5-FF5D-4DC4-BF21-FF82CE11FDBB/Marjaniementien_ja_Tulisuontien_liittyman_liikenne.html

http://www.hel.fi/static/public/hela/Liikennesuunnittelupaallikko/Suomi/Paatos/2011/Ksv_2011-09-16_Lsp_1004_Pk/1D666F15-61C9-4240-AB00-F07CC512EE18/Liite.pdf

Itäväylän ja Kehä I:n liittymän suunnittelu jatkuu. Aiemmin esillä olleista  silta- ja tunnelivaihdoista etenkin siltavaihtoehtoa vastustettiin voimakkaasti. Myös MKO esitti se hylkäämistä. Päätettiin valmistella näiden vaihtoehtojen  lisäksi kolme uutta vaihtoehtoa. (kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 29.11.2011).Niistä ensimmäisessä Itäväylä kulkee kaukalossa kolmi-vaihevaloilla varustetun pääliittymän ali ja Kehä I ylittää Turunlinnantien liittymän sillalla. Toisessa vaihtoehdossa Kehä I:n silta päättyy Itäväylän itä- ja länsisuuntaisiin ramppeihin jatkumatta etelään Meripellontielle. Kolmas vaihtoehto jää konsultin hahmoteltavaksi. Vaihtoehtojen muodostuksessa kantavana ideana on Meripellontien etelähaaran sillasta luopuminen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta teki 9.4.2013 päätöksen, että suunnittelua jatketaan nk. kaukalovaihtoehdon mukaisena. Myös MKO otti joulukuussa 2012 kantaa kaukalovaihtoehdon puolesta. 

Linkkejä kaupungin hanke- ym. tietoihin:

Tietoja Helsingin asemakaava- ja rakennushankkeista on nähtävissä internetissä mm. seuraavissa osoitteissa:

Kaavoituskatsaus 2017: http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/kaavoituskatsaus

Monipuoliset karttapalvelut: http://www.kartta.hel.fi
kartoilla esitetään mm. ajantasaiset asemakaavat, kiinteistörajat, ilmakuvat ja rakennusluvat ja myös valmisteilla olevat kaavoitus- ja liikennesuunnitteluhankkeet 

     Kysymyksiä tai kommentteja? Ota yhteyttä mko@marjaniemi.fi

Sivua päivitetty 7.9.2017