Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry
 
 

 

 
Historiaa

Kaavoitus

Liity jäseneksi

Jäsenedut

Hallitus

Omakotiliitto

Omakotitalkkari

Tilastotietoa

Tiedotteet

Yhteydenotto


Ajankohtaista:


MKO:n vuosikokous ja ja keskustelu ajankohtaisista Marjaniemeä ja pientaloasumista koskevista asioista on maanantaina 21.5 2018 klo 18 alkaen
Kehitysvammatuki 57 ry:n Oskarinpuiston toimintakeskuksessa, Marjaniementie 48. Kokouskutsu tiedotteessa.

Keskustelun aluksi Eero Pere kertoo hänen ja Olli Happosen tekemästä sähkön hinnoittelua koskevasta kansalaisaloitteesta ”Irti käytöstä riippumattomista sähkön siirron perus- ja tehomaksuista!” Aloite on allekirjoitettavissa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3022

Toteutuessaan
aloite merkitsisi sitä, että sähkön toimituksesta kuluttajalle verkon omistajalle maksettaisiin vain energiamäärään sidottua c/kWh-toimitusmaksua. Pelkästä verkkoon kuulumisesta ei enää maksettaisi mitään, koska siitä on jo maksettu erillinen usein korkeakin liittymismaksu. Muutoksen jälkeen kaikkien verkkoyhtiöiden c/kWh-pohjaiset siirtomaksut olisivat yksiselitteisesti toisiinsa verrattavissa, läpinäkyviä. Asiakkaat voisivat silloin vaatia perusteltuja selityksiä esiintyvistä eroista. Itse aloitteen yhteydessä on sen tarpeellisuuta laajemmin selittävä perustelu.


Omakotitalkkarien muuttuneet yhteystiedot myös em. tiedotteessa ja linkissä Omakotitalkkari.

 

           


Yhdistys

Marjaniemen Kiinteistönomistajat Ry:n (MKO) tarkoituksena on toimia Helsingin Marjaniemessä kiinteistön tai osan siitä omistavien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä, valvoa jäsenistönsä kiinteistöön ja asuinympäristöön liittyviä etuja sekä edistää heidän kiinteistönsä hoitoa ja kunnossapitoa koskevia harrastuksia.


   Marjaniemen asemakaava. Tarkempia Marjaniemeä koskevia asemakaava- ym. karttoja löytyy mm. Helsingin karttapalveluista.

Toiminta

Yhdistyksen keskeisimpänä tehtävänä on seurata ja vaikuttaa Marjaniemen ja sen lähialueiden asemakaavoitukseen ja suunnitteluun pitäen tiivistä yhteyttä Helsingin kaupungin elimiin ja toimihenkilöihin. Toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset löytyvät viereisestä Tiedotteet-linkistä.

Lisäksi yhdistys ylläpitää Marjaniemessä omakotitalkkaritoimintaa, jonka puitteissa tarjotaan kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon liittyvää asumisapua. Tietoa omakotitalkkaritoiminnasta löytyy viereisestä Omakotitalkkari-linkistä.

MKO on Suomen Omakotiliiton jäsen. Tätä kautta se osallistuu myös valtakunnan tasolla ja Helsingin alueella toimintaan pientalovaltaisen elämänmuodon edistämiseksi ja hyvän ja laadukkaan asuinympäristön luomiseksi.

     Kysymyksiä tai kommentteja? Ota yhteyttä mko@marjaniemi.fi

Sivua päivitetty 10.5..2018